Az iskolaérettség kritériumai

Minden család életében nagyon várt, fontos esemény, amikor a gyermek óvodából iskolába kerül. A nagycsoportos év is már az iskolaérettség témája körül forog. Akaratlanul is összehasonlítjuk a saját gyermekünket másokéval. Vajon iskolaérett a gyermekem? Teszi fel sok szülő ilyenkor a kérdést. Nos akkor lássuk, mik az iskolaérettség kritériumai…

Az iskolaérettség kritériumai-testi fejlettség

Biológiai, testi feltételek közé tartozik, hogy megfelelő teherbírású, testileg fejlett legyen a gyermek. A 120 cm es testmagasság és a 20-22 kg-os testsúly tekinthető ebben az életkorban átlagos paraméternek. Koordináltak legyenek a nagymozgásai, érett legyen az idegrendszere. Idegrendszeri éretlenségre utal az egyensúlyérzék gyengesége is. A kúszás, mászás, lábujjhegyen járás, sarkon járás, külső talpélen járás, guggoló járás, szökdelés páros lábon és egy lábon, fejemelgetés háton- és hason fekvésben – ezen mozgások hibás végrehajtása idegrendszeri éretlenségre utalhat, ami az olvasás-írás tanulásánál nehézséget okozhat.

Az írás elsajátításához szükséges az is, hogy ügyesek legyenek a gyermek ujjai. Figyelem felhívó jel lehet, ha nem szeret rajzolni, rosszul fogja a ceruzát, nagyon gyenge az írónyomatéka. Ilyen esetben érdemes már öt éves korban érdemes utánanézni, hogy mivel tudjuk az ujjmozgások ügyesítését segíteni. Ebben a cikkünkben adunk a kézügyesség fejlesztéséhez ötleteket.

Iskolaérettség kritériumai—kognitív képességek

Egy iskolába lépő gyermeknek alapvető információkkal már rendelkeznie kell az őt körölvevő társadalmi és természeti környezetről. Lakcímüket, a település nevét ahol élnek, tanítsuk meg nekik. Az idői tájékozódás alapfogalmaival is tisztában kell lennie. Milyen napok vannak a héten, milyen évszakokat ismer. Az őt körölvevő térről is rendelkezni kell alapfogalmakkal. Kialakult oldalisággal kell rendelkeznie, hiszen a saját teste lesz a viszonyítási alap.

Hat éves korában a gyermek nyelvtanilag helyes, összetett mondatokat is meg tud fogalmazni az anyanyelvén. Tud a szavakkal alapvető műveleteket végezni, pl. eltapsolni ritmizálni tudja a szavakat. Ki tud emelni fontos egy információhalmazból lényeges elemeket. Képről tud beszélni, nyelvtanilag, tartalmilag helytálló mondatot megfogalmazni. Ok okozati összefüggéseket észrevesz. Egy elkezdett mondatot értelemszerűen be tud fejezni.

Iskolaérettség kritériumai—pszichés, szociális alkalmasság

Az iskolaérettség kritériumai között a pszichés, szociális érettség is nagyon fontos. A gyermek, ha pszichésen is érett, akkor már várja az iskolát, beszél róla és ez a játékában is megjelenik. A hat éves kortól 10 éves korig egy másik pszichés fejlődési fázisban van a gyermek, amikor a vele foglakozó felnőtt személye nagyon fontos. Neki mindenképpen meg akar felelni, a szeretett tanítónéni, vagy bácsi véleménye mindennél fontosabb. Tehát nem elsősorban iskolát, hanem a tanítót válasszuk.

Fontos feltétel hogy a gyermek képes e szabálykövető magatartásra, Fontos hogy tudjon a társaihoz és a tanítókhoz alkalmazkodni, alakuljon ki monotóniatűrő képessége és a kudarcokat is tanulja meg kezelni. Legyen képes kapcsolatokat kialakítani, és a közösség szabályait tartsa be. Nagy tehát a szülő felelőssége, vajon megfelelően érett-e a gyermeke az iskolakezdésre. A kisiskolás korban átélt kudarcok az élet legnagyobb kudarcai közé tartoznak. Igyekezzünk az iskolakezdéssel kapcsolatban megalapozott döntést hozni. Szükség esetén vegyük igénybe fejlesztő segítséget.