Iskolaérettségi teszt

Az iskolára való felkészítésben jelentős szerepe van az óvodának, az óvodai foglalkozásokon való részvételnek. Azonban a család szerepe még fontosabb. Sokat számít, hogy mennyire ingergazdag környezetet biztosítunk gyermekeinknek. Az iskolaérettségi teszt felvétele során az alábbi alapkészségeket figyeljük meg.

Adaptív viselkedés

Iskolaérettségi teszt során megfigyeljük a gyerkek adaptív, alkalmazkodó viselkedését. Tud-e társakkal együttműködni, képes-e arra, hogy akkor is koncentráljon egy feladatra, amikor az kevésbé érdekli. A helyén marad-e és elvégzi a tőle kért feladatot, vagy próbál kilépni a feladathelyzetből. Elterelik-e külső ingerek a figyelmét, vagy ezeket felül tudja írni és a feladatára tud figyelni.

Testi fejlettség, testen való tájékozódás

Minden iskolaérettségi teszt felvétele során figyeljük a testi fejlettséget, a saját testen való tájékozódás képességét. Milyen bizonyossággal különbözteti meg a gyermek a jobb és a bal testfelét. Át tud-e lépni testének a középvonalán. Megfigyeljük, hogy milyen a gyermek egyensúlyérzéke álló helyzetben. Meg tudja-e tartani az egyensúlyát mozgás közben is. Milyen a koordinációja, eltudja-e kapni a labdát, és célirányosan vissza tudja-e dobni a kért helyre, vagy a kért szeménynek.

Kézügyesség

Milyen ügyesek a kézmozgásai, tud-e vonalakat lekövetni a ceruzájával. Hogyan fogja a ceruzát, milyen erősséggel nyomja rá a papírra. Hogyan rajzolja le saját magát. Tud e előre megrajzolt egyszerű formákat lemásolni. Ha gyenge a gyermek írónyomatéka, rosszul áll a kezében a ceruza, akkor nagyon gyakran találunk a háttérben egyéb problémákat, éretlenségeket is mint pl. gyenge egyensúlyérzék, koordinálatlan nagymozgások.

Anyanyelvi képességek szintje

Az iskolaérettségi teszt az anyanyelv elsajátításának szintjét is méri. Hallás után mennyire érti meg a gyermek egy mesét. Emlékszik-e a fontosabb részletekre. Milyen gyorsan tudja előhívni a szavakat a memóriájából. Tud-e egyszerű műveleteket végezni a szavakkal. Észreveszi-e ha két szó hasonlóan hangzik, észrevesz-e különbségeket. Milyen gazdag a szókincse. Tud-e alapvető gondolkodási, csoportalkotási műveleteket végezni, mint pl. mondj csak ételeket, csak járműveket, csak állatokat. stb.

Figyelem, emlékezet

Az iskolaérettségi teszek felvétele során megfigyeljük, hogy látás alapján hogyan igazodik el a gyermek az információkban. Milyen a megfigyelőképessége, mennyire emlékszik a látottakra, azonosságokat, különbségeket észtervesz-e. Tud-e folytatni egy megkezdett ritmust, rájön-e egyszerű szabályszerűségekre. Tud-e a papírlapon tájékozódni.

Számlálás

A számolás is nagyon fontos tantárgy lesz az iskolában. Az iskolaérettségi tesztek mindegyike kitér arra, hogy milyen a gyermek számfogalma, hányas számkörben számol magabiztosan. Tud-e 10 alatti mennyiségeket az ujjain megmutatni. Érti-e hogy mit jelentenek a több, kevesebb, ugyanannyi kifejezések. Tudja-e mit kell tenni, hogy egy mennyiséget többé, kevesebbé tegyünk.

Kövesd az oldalon megjelenő írásaimat. Sok hasznos tanácsot, tippet, ötletet fogok adni gyermeked otthoni fejlesztésével kapcsolatban.

Ebben a cikkben kézügyességet fejlesztő tevékenyégekről írok.