Oktatási Hivatal iskolaérettség kérelem

Azok a szülők, akiknek gyermeke a 2014. szeptember 1-je és 2015. augusztus 31-e között született, tehát tankötelessé vált, el kell, hogy kezdje az iskolát 2021 szeptemberében. Abban az esetben, ha szülő további egy évig szerette volna gyermekét óvodában tartani, 2021 január 1-től 2021 január 15-között kérelemmel fordulhatott az Oktatási Hivatalhoz. Ha ennek a kérelemnek az Oktatási Hivatal helyt ad, akkor visszavonására nincs lehetőség.

Oktatási Hivatal iskolaérettségi kérelem benyújtását megelőzően alaposan mérlegelni kell. A döntés igen összetett, óriási a felelősség a szülők vállán. Az iskolakezdés mérlegelésekor figyelembe kell vennünk az értelmi fejlettséget, érzelmi és szociális fejlettséget is. Továbbá a gyermek kudarc és monotónia tűrő képességét, a mozgás –és beszédfejlettséget is.

Oktatási Hivatal iskolaérettségi kérelem tartalmi elemi

A kérelem kitöltéséhez az alábbi adatok megadása feltétlenül szükséges:

  • a kérelmező szülő ( vagy gyám ) adatai: lakcím, telefonszám e-mail cím,
  • a gyermek adatai név, születési hely és idő, oktatási azonosító szám (az oktatási azonosítót az óvodapedagógusok tudják megadni),
  • a gyermek óvodájának adatai: Pl. OM azonosító, név, cím, amiket szintén az óvodapedagógusoktól kaphat meg a szülő,
  • annak megindoklása hogy a gyermeknek mely egyéni sajátossága, adottsága, tulajdonsága, helyezte teszi indokolttá az iskolakezdés halasztását,
  • a szülő, szülők nyilatkozata arról, hogy jogosultak a gyermek felügyeleti jogának gyakorlására

Oktatási Hivatal iskolaérettség kérelemhez csatolandó mellékletek

A szülő bármilyen lényegesnek tartott dokumentumot csatolhat. Pl. az óvodapedagógusok feljegyzéseit, szakorvosi véleményeket, leleteket. Ha az Oktatási Hivatal nem tud dönteni a benyújtott dokumentumok alapján a gyermek iskolaérettségéről, akkor a területileg illetékes szakértői bizottsághoz fordul.

A szakértői bizottság komplex gyógypedagógiai és pszichológiai, (esetleg) szakorvosi véleménye alapján fog az Oktatási Hivatal dönteni, hogy helyt ad e a szülő kérelmének.

Oktatási Hivatal iskolaérettség kérelem kitöltése

Az online rendszerbe beírjuk a fent említett adatokat. Fontos, hogy valamennyi mezőt töltsünk ki, releváns adatokkal. Ha minden be van írva, akkor a kérelem letöltése gombra kattintva lehet a kérvényt megtekinteni, újra átolvasni. Ezután ki kell nyomtatni és aláírva feltölteni, vagy postai úton visszaküldeni az Oktatási Hivatal címére:

Oktatási Hivatal,

Budapest

Pf: 1982

Mikor nincs szükség az Oktatási Hivatalhoz iskolaérettség kérvényt benyújtani?

Abban az esetnem nem szükséges ezt a kérvényt benyújtani, ha a tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottság javasolta a tanköztelezettség megkezdésének halasztását a 2021-2022-es tanévre vonatkozóan.

Ilyen irányú döntést a szakértői bizottságok legkorábban 2020. szeptember és 2021. január 15 között hozhattak.

Az iskolakezdés halasztásának lehetőségéről bővebben az Oktatási Hivatal honlapján tudsz tájékozódni.

Olvasd el az iskolaérettség kritériumairól szóló bejegyzésünket is.